Monday, November 29, 2010

-ಚೀತಾ......
.ಚೀತಾ-ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿ

.ಚೀತಾದ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ

.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ Maggy Meyer (all images are photographed by my friend Maggy Meyer.copy righted images-dont copy)


 image courtesy-Maggy Meyer, Berlin, Germany