Friday, April 15, 2011

-ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು-
.ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹಾವುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು.ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುವ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ

.ಈ ಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹಾವು  ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು

.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ Exclusive ಇಮೇಜ್ ಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ

.ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ದಿನೇಶ್.j .k-ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ,ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ-