Thursday, July 15, 2010


-ರೋಡ್ ಕಿಲ್-ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?

ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ?

ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ.......
"ಬದುಕಿ,ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ"


RAGAT*PARADISE

No comments:

Post a Comment