Thursday, September 2, 2010

-ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ-

.ನನ್ನ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು

*ಇನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ*


-BABY KING COBRA -

-Common Green Whip Snake-
-Rat snake -
*ಇನ್ ದಿನೇಶ್ s ಕ್ಯಾಮೆರಾ*

-KING COBRA-

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment