Thursday, January 13, 2011

-ಮನುಷ್ಯರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು...?-
.ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೂರ ಮನುಷ್ಯನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ...

.ಫರಿಧಾಭಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ

.Image Courtesy - faridabadmetro.com


.Image Courtesy-faridabadmetro.com

.ಥೂ ಕ್ರೂರ ಮನುಷ್ಯರು.........


-ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ-

-ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ-

2 comments: