Thursday, October 21, 2010

-TV 9 ಕರ್ನಾಟಕ NO 1-

.ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ದೇಶದ no 1  ಆಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ 



.ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ  ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ TV  9 ಗೆ RAGAT PARADISE ನಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 
.Wish  you all the best  'TV  9 ಕರ್ನಾಟಕ '


Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment